Your rights at work

What do you know about the rights teenage part-time employees have? The text below is an extract from a brochure entitled “Ungdom, arbeid og skatt” (skatteetaten.no).

 

Task

Find out what rights you have. Then write a report in English where you sum up the most important pieces of information you have found.

If you want to, you could also discuss the following with your classmates:

  • Are these regulations sufficient?
  • Are they always abided by?

 

 
Arbeid og arbeidsavtaler

Hvem kan ta seg arbeid, og hvor mye?

Fra du er 13 år kan du ta deg arbeid. Mellom 13 og 15 år har du bare lov til å ha lett arbeid. Er du mellom 15 og 18 år, kan du arbeide med det meste. Men du skal ha spesielt god opplæring og oppfølging fra arbeidsgiver hvis arbeidet kan være skadelig og krever forsiktighet. Du kan ikke ha overtid og heller ikke arbeide mellom klokka 23 og klokka 6 før du har fylt 18 år. Daglig arbeidstid pluss skoletid skal ikke være mer enn åtte timer.

Det er egne aldersgrenser for maskin- og krankjøring, for en del arbeid i jordbruk og på bygg og anlegg. Spesielle aldersgrenser gjelder også for salg av tobakk og servering av alkohol.

 

Arbeidsavtale

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale fra arbeidsgiver. I arbeidsavtalen skal lønn, arbeidstid og arbeidsoppgaver gå helt klart fram.

 

Arbeidsforhold

Skattefrie småjobber:

Arbeider du for en eller flere arbeidsgivere, og du ikke har fått mer enn 1000 kroner fra hver i løpet av året, trenger du ikke å oppgi denne lønnen på selvangivelsen. Jobber du for et idrettslag eller en annen frivillig organisasjon, kan du tjene opptil 4000 kroner i løpet av året skattefritt.

Fribeløp:

Fribeløpet for ungdom er 39 950 kroner for 2013. Kommer du til å tjene mer enn det, må du skaffe deg et vanlig skattekort.

Lønnsslipp:

Hver gang du får lønn, skal du ha en lønnsslipp fra arbeidsgiveren. Lønnsslippen skal vise lønn og hvor mye som eventuelt er trukket i skatt. Lønnsslippen er også en kvittering for betalt skatt. Ta derfor vare på den!

 

Når du slutter

Du har krav på skriftlig sluttattest når du slutter i et arbeid. Attesten skal minst fortelle hvilke arbeidsoppgaver du har hatt og hvor lenge du har jobbet. Ta vare på den, den kan være god å ha når du søker annen jobb eller skole.

Korteste gjensidige oppsigelsesfrist er en måned regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen. Arbeidsmiljøloven gir vern mot usaklig oppsigelse.