Tracks PRO - fagrettet engelsk

Tracks PRO gir yrkesfagelever mulighet til å jobbe med fagrettet engelsk innenfor sitt utdanningsprogram, med ett separat nettsted pr. program.

Nettstedene struktureres i læringsstier, dvs. styrte læringsløp som kan sammenlignes med kapitler i en bok. Stiene inneholder oppgaver, tekster, lyd og visuelt materiale.

Tracks PRO er lukket, og elevene trenger lisens. Dette medfører at alt elevene gjør på nettstedet, lagres. Elevene får dermed mulighet til å holde oversikt over hva de har arbeidet med på siden "Overview".

Hver gang en elev skal begynne å jobbe i Tracks PRO, kan han enkelt finne fram til stedet han avsluttet forrige økt ved å trykke på "My latest visit".

Nettstedet inkluderer en integrert elektronisk engelsk-norsk / norsk-engelsk ordbok.

Links

  • demobilde

    Demo: Presentasjon av Tracks PRO

  • filmbilde

    Film: Presentasjon av Tracks-serien